KvinnofridsAkademin


                          

Utbildning och metodutveckling sedan 2001. 


UTBILDNINGAR
& Föreläsningar
på plats

Våga se, Våga fråga och Vilja Agera.

Utgångspunkten för våra utbildningar är demokratiska beslut och lagar i Sverige samt teorier och förklaringsmodeller utifrån en genusvetenskaplig grund samt Per Isdals våldsdefinition.

Läs mer om vår tresteg-utbildning här.

Information om föreläsningar här.


eKVINNOFRID
Webbutbildning
Baspersonal

För att kunna våga se och agera behöver de anställda kunskap, annars avstår de att ”se”.

Våld i nära relation är sällan ett ämne som tas upp i reguljära utbildningar, varken inom program med inriktning socialt arbete eller i omsorgsprogrammen. Därför behöver kommunen ta ansvar för att öka personalens kompetens. 

Mer information finns här.


Jobbet - en livlina
Webbutbildning
Chefer/HR

Allt för många ser jobbet som ett ställe fritt från våld, både medarbetare & kollegor. Du kan som chef bidra till en vardag utan våld. 

Webbutbildningen riktar sig till chefer, HR, personalansvariga, samordnare och förtroendevalda. 

Du kan titta på releaseseminariet här.
Mer information om utbildningen här.
Webbshop här.


METOD-
utveckling
för att det är kul

Det är viktigt att kunna ta fram material som bidrar till kunskap och förändring. Vi varit med att skapa några sådana och fortsätter vara kreativa. Du hittar övergripande information här.
Direktlänkar: 
 


Folder om båda webbutbildningarna här
 


Om oss


KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet". Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, kvinnojourer, tjejjourer, polis, barnomorg skola m.fl.

Vi erbjuder mestadels utbildningar av basutbildningskaraktär, men presenterar även nya forskningsresultat och metoder inom området.

Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet. Det gör att vi kan konstatera att det finns både likheter och olikheter i hur stödet till de som lever med våld i vardagen organiseras.  • Läs om vårt CSR