Nu tar vi julledighet och är åter på kontoret 7 januari.
Finns dock att nå via telefon och e-post - så tveka inte att höra av dig...

 

Vill du veta mer om den unika webbaserade basutbildningenför grupper
- om våld i nära relation?

e-logga

Hör av dig för en visning via internet och därefter har du möjlighet att få en provinloggning, så att du i lugn och ro kan fundera om det passar verksamheten!

eKvinnofrid kan underlätta för dig att starta kompetensutveckling inom området våld i nära relation,  ett uppdrag som ryms inom SoL 5 kap. 11 §. Genom en webbaserad utbildning blir det möjligt att all personal kan få ta del av utbildningen, istället för att några få anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en utbildning.

En webbaserad utbildning på hemmaplan, är perfekt när personalen utför tjänster som inte kan skjutas på, det som gör det är svårt att frigöra personal vid ett och samma tillfälle. Det är bra även ur en lärande process, ingen korvstoppning, utan deltagarna ges möjlighet till reflektion över tid och inte minst, tillsammans med övriga i  arbetsgruppen.                                     

 

 

 

bild på spelet

Beställ ett KvinnofridsSpel!

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utan en underhållen kunskapsnivå avstannar utvecklingen och invanda roller, attityder och värderingar cementeras lätt. Använd KvinnofridsSpelet!Mer info om spelet hittar du här.