Webbaserad basutbildning om Våld i nära relation!!


 

Letar du efter  en utbildning om våld i nära relation?
Svårt att frigöra personal vid ett enda seminarietillfälle?

Genom en webbaserad utbildning blir det möjligt att all personal kan få ta del av utbildningen, istället för att några få anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en utbildning.

En webbaserad utbildning på hemmaplan, är perfekt när personalen utför tjänster som inte kan skjutas på, det som gör det är svårt att frigöra personal vid ett och samma tillfälle. Det är bra även ur en lärande process, ingen korvstoppning, utan deltagarna ges möjlighet till reflektion över tid och inte minst, tillsammans med övriga i  arbetsgruppen.

Utbildning när det passar verksamheten bäst
Slipper nästan alla vikariekostnader
Utbildning över tid,
- Bra för kunskapsprocessen
- Kan repetera
- Mindre grupp
Ett verktyg för att även utbilda nyanställda

Läs mer på eKvinnofrid

I höst kommer eKvinnofrid till Stockholm resp. Malmö - intresserad att komma och lyssna?
- datum kommer inom kort
Eller, vill du inte vänta tills dess utan vill ha en egen visning via Internet?
Oavsett - hör av dig till till Kerstin på kerstin@kvinnofrid.nu eller ring 0709-323 883

Följ oss på Facebook

Härlig sommar önskar vi på KvinnofridsAkademin

                                                                    

 

bild på spelet Beställ ett KvinnofridsSpel!

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utan en underhållen kunskapsnivå avstannar utvecklingen och invanda roller, attityder och värderingar cementeras lätt. Använd KvinnofridsSpelet!

Mer info om spelet hittar du här.