Vill du veta mer om den unika webbaserade basutbildningen om våld i nära relation - eKvinnofrid?

Letar du efter  en utbildning om våld i nära relation?
Svårt att frigöra personal vid ett enda seminarietillfälle?

 

Hör av dig för en visning via internet och därefter har du möjlighet att få en provinloggning, så att du i lugn och ro kan fundera om det passar verksamheten!

eKvinnofrid kan underlätta för dig att starta kompetensutveckling inom området våld i nära relation,  ett uppdrag som ryms inom SoL 5 kap. 11 §.

Genom en webbaserad utbildning blir det möjligt att all personal kan få ta del av utbildningen, istället för att några få anställda ex. på ett särskilt boende eller i hemtjänsten får gå en utbildning.

En webbaserad utbildning på hemmaplan, är perfekt när personalen utför tjänster som inte kan skjutas på, det som gör det är svårt att frigöra personal vid ett och samma tillfälle. Det är bra även ur en lärande process, ingen korvstoppning, utan deltagarna ges möjlighet till reflektion över tid och inte minst, tillsammans med övriga i  arbetsgruppen.

Inga vikariekostnader!

Det är kostsamt att ta in vikarier, vilket inte är nödvändigt om personalen kan gå utbildningen vid tillfällen som passar verksamheten bäst.

Läs mer på eKvinnofrid

                                                                    e-logga

 

 

bild på spelet Beställ ett KvinnofridsSpel!

Våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor är ett kunskapsområde. Utan en underhållen kunskapsnivå avstannar utvecklingen och invanda roller, attityder och värderingar cementeras lätt. Använd KvinnofridsSpelet!

Mer info om spelet hittar du här.