Kontakt

OM OSS...


KvinnofridsAkademin är en fristående utbildningsbyrå i Göteborg som sedan 2001 anordnat utbildningar, seminarier och kurser inom "våldsfältet".


Utbildningarna vänder sig till olika typer av personal inom socialtjänst, hemtjänst, funktionshinder-, äldre och barnsorsorg, kvinno- och tjejjourer,

polis, skola m.fl.


Vi erbjuder utbildningar av basutbildningskaraktär och/eller med spetsutbildningar inom funktionshinder- samt äldreomsorgen.


Geografiskt finns vi på Västkusten men åker land och rike runt på olika uppdrag för länsstyrelser, kommuner, landsting/regioner, olika intresseorganisationer samt rättsväsendet.


Vid behov tar vi in underkonsulter.

Postadress:

KvinnofridsAkademin

Hinderbanan 10

415 28 Göteborg


info@kvinnofrid.nu

+ 46 709 323 883

Kontaktformulär

Nedan finns ett formulär som du kan använda för

att kontakta oss.