Publicerat

Publicerat

Nedan finns de publikationer Kerstin Kristensen publicerat. Länkar till ev. pdf , dvs. om de finns att tillgå som pdf. Då öppnas pdf:n i nytt fönster/flik.RESPEKTFULLA RELATIONER?- resultat från en intervjustudie och två fokusgrupper fokus personer med intellektuell funktionsnedsättning (2017)

Development of Pict-O-Stat: violence - focus on experiences of violence and a survey that can be completed by the individuals themselves'. The Journal of Adult Protection (2017)

En jour för alla? En kartläggning av tillgängligheten på Unizons medlemsjourer (2015)

Lika men olika – om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2013)

oFREDAd - våld mot äldre kvinnor och äldre män (2013)

Otillgängliga kvinnojourer? - Förkortad version (2012)

Kvinnor med funktionsnedsättning på kvinnojour. Kunskap, tillgänglighet och bemötande (2012)

Landet runt, en temperaturmätning på behovet av kunskap om mäns våld mot kvinnor (2012)

V.I.P.- en gruppledarutbildning (2011). Materialet förvaltas  av Eskilstuna Kommun

Det fjärde jämställdhetsmålet - ett kursunderlag från Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt (2010)

Frågan är: Vilka hade möjlighet att svara? (2011)

Dubbelt utsatta damer?  – en studie om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning (2010)

Sant eller falskt?  Om mäns våld mot kvinnor. (2010)

Samma gamla myter? - föreställningar om vilka män som slår resp. kvinnor som blir våldsutsatta (2009)

Otillgängliga kvinnojourer?  sant eller falskt (2007)

Roks utbildningspärm för jourkvinnor - ett komplett utbildningsmaterial att ha som plattform för utbildning av och fortbildning för jourkvinnor (2007)

Dubbelt Utsatt?  Om våld och övergrepp mot kvinnor med funktionshinder (2006)

Tiden läker inte alla sår - en artikel i Bibliotekstjänst bok "På tal om böcker: Om sagor och berättelser som möjlighet i mötet med utsatta barn" (2005)

De sista ljuva åren - rapport gällande en undersökning kring våld mot äldre män och kvinnor (2004)

GÖTA-foldern - om mäns våld mot kvinnor, fanns även på engelska, persiska, finska, spanska m.fl.